Magazynowanie odpadów

poniedziałek, 27 maja 2024 r.
w godzinach 9.00 - 13.00

szkolenie on-line

 • jakie są obowiązki dotyczące magazynowania odpadów?
 • kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dotyczących magazynowania odpadów?
 • jakie obowiązki ma posiadacz odpadów, który je magazynuje?
 • jakie są wymagania dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów i kogo one dotyczą?
 • jakie dodatkowe obowiązki mają magazynujący odpady niebezpieczne?
 • kto może magazynować odpady w tym samym pomieszczaniu co inne towary, materiały i produkty?
 • jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków w zakresie magazynowania odpadów?

...to tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi udzieli ekspert prowadzący szkolenie

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu m.in. w:

 • dostosowaniu miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów
 • przygotowaniu się do obowiązków w zakresie magazynowania odpadów
 • poprawnym oznakowaniu miejsc magazynowania odpadów

24-25 sierpnia 2021

Szkolenie on-line, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

 • Wymagania ogólne wynikające z ustawy o odpadach
 • Nowelizacja obowiązków w zakresie magazynowania odpadów od 2021 roku
 • Przepisy wchodzące w życie po roku 2021

PODCZAS SPOTKANIA OMÓWIONE ZOSTANĄ *:

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

1. Przepisy regulujące magazynowanie odpadów

2. Wstępne magazynowanie odpadów a obowiązki prawne

 • Kto jest małym wytwórcą odpadów
 • Obowiązki małego wytwórcy odpadów

3. Podmioty zwolnione z obowiązków prawnych w zakresie magazynowania odpadów

4. Nowe obowiązki dla małych wytwórców odpadów

5. Nowe obowiązki dla dużych wytwórców odpadów

 • Kto jest dużym wytwórcą odpadów?
 • Obowiązki dużego wytwórcy odpadów

6. Oznakowanie miejsca magazynowania odpadów

7. Oznakowanie odpadów niebezpiecznych

8. Wizyjny System Kontroli

 • Kogo dotyczy?
 • Rozporządzenie wykonawcze dotyczące wizyjnego systemu kontroli
 • Udostępnianie zapisu z wizyjnego systemu kontroli

9. Kierunki zmian w przepisach w zakresie odpadów budowlanych

 • Zmiana definicji odpadów komunalnych
 • Nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Kierunki zmian przepisów odpadowych

10. Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

11. Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od osób fizycznych

12. Wytwarzanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach świadczonych usług budowlano-remontowych

13. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych - kontrowersje

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi prowadzącemu w czasie rzeczywistym na czacie

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail.

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie.

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji.

Szkolenie online krok po kroku

Uczestnicy szkolenia:

 • firmy produkcyjne magazynujące wytwarzane przez siebie odpady
 • przedsiębiorstwa zbierające odpady i magazynujące je we własnym zakresie
 • podmioty przetwarzające odpady i magazynujące odpady poprocesowe
 • magazynujący odpady niebezpieczne

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu on-line ?

Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z materiałami szkoleniowymi.

Kontakt: d.michel@abrys.pl

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Daria Michel

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie szkolenia

539 549 451

IconIcon

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. promocji i współpracy z partnerami

Kontakt w sprawie patronatu

IconIcon
Napisz do mnie

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807